top of page

ET TILBUD TIL SÅRBARE UNGE CENTRERET OMKRING FÆLLESKAB OG BEVÆGELSE

TIL DIG ...

Om GRÅK

GRÅK er sat i verden for at hjælpe sårbare unge i bevægelse hen imod et godt greb om egen tilværelse. Vi bevæger kroppen for at få ro på sindet. 

Det gør vi gennem et tilbud om fysisk aktivitet, centreret omkring kroppens ABC*, hvor vi også træner de unges sociale og mentale kompetencer gennem fællesskab, samarbejde, leg og skalerbare øvelser, så alle kan være med. 

*Vi definerer Kroppens ABC som værende grundelementerne i menneskelig bevægelse igennem et levet liv, hvor der ikke er sket gennemgribende skade: at squatte, kravle, løbe, hoppe, klatre, presse, trække, skubbe, bære, spænde op, kaste og gribe. - Se også videoer længere ned på siden her.

Når vi viser de unge, de øvelser, vi laver, er det vigtigt for os, at de unge med det samme kan forstå og udføre øvelsen. Vi vil nemlig skabe livsmestring gennem succes, og de succeser får vi flest af, når vi forstår, hvad de unges unikke forudsætninger er og så at sige rammer dem der.

De unge kan træne hos os på tre måder, - altid med en GRÅK certificeret instruktør:

1: Ene, sammen med deres kontaktperson,

2: På et lukket hold, hvor deltagerne kender hinanden, sammen med kontaktperson, og

3: På et åbent hold, for kendte deltagere af GRÅK, hvor der ikke behøver at være en kontaktperson

Vi skaber ikke atleter - vi skaber stærke relationer!