top of page
Nøgletal

NØGLETAL

GRÅK nøgle_ny.jpg
 • Alt efter beregningsmodellen, anslås det, at omkring 50.000 børn og unge i DK er socialt udsatte. (Pilgaard & Rask)
   

 • Mellem 70.000 og 130.000 unge under 30 år er hverken under uddannelse eller i job. De oplever dårligere mental sundhed end de unge i job og uddannelse. (Kilde: Sundhedsstyrelsen, Tal & Fakta og mental sundhed blandt børn og unge)
   

 • Blandt gymnasieelever har 24% af pigerne, og 9% af drengene dårlig mental sundhed. (Ibid) 15% af alle børn har været i behandling for psykisk sygdom inden de fylder 18 år )
   

 • Overvægt, der hos unge kan føre til fysisk udsathed grundet mobning og selvhad, er et konstant stigende problem. 70% af alle overvægtige børn, vil også være overvægtige som voksne (Kilde: Kost & Ernærings Forbundet)
   

 • 4-18 årige spiser seks gange flere søde sager og drikker lige så i sukkerholdige drikke, end tilrådes. Det vides ikke om, om de data indbefatter energidrikke, der både er koffein- og sukkerholdige. (Ibid)

GRÅK PLAY 8-sidet_klikfoto_120521.png

Er du interesseret i at læse mere om unges udsathed og GRÅK's arbejde, kan du downloade vores præsentationsmateriale om udsathed her

Perspektive

PERSPEKTIVER

Psykisk udsathed.jpg

PSYKISK 

UDSATHED

Dysregulerede overbevisninger

Negativ indre selvsnak

Manglende eller skadelig indre fortolkningsevne

Affektiv ubalance

Fysisk udsathed.jpg

FYSISK 

UDSATHED

Dårligt helbred (arvelighed)

Problemer med egen krop

Selvskade - Misbrug - Spiseforstyrrelser

Søvnproblemer/døgnrytme

Overvægt

Homøostatisk ubalance

Social udsathed.jpg

SOCIAL 

UDSATHED

Ingen eller tvivlsomme bekendtskaber

Mobning

Diskrimination

Mangelfulde kommunikationsevner

Strukturel udsathed.jpg

STRUKTUREL 

UDSATHED

Mangelfuldt netværk

Diskrimination

Manglende midler og ressourcer

Ingen arbejde eller uddannelse

Baggrund

BAGGRUND

I nedenstående konceptbeskrivelse, argumenterer vi  for, at følelser, bevægelse, handling, organisering, tillid, samarbejde og leg er helt fundamentale dele af den menneskelige natur, og dermed både vores fysiske og mentale helbred.

 

For at adressere den menneskelige tilstand, er vores argument, at der skal være samarbejde, tillid, bevægelse og elementer af leg og kreativ problemløsning, for at vores sind kan engageres i det, de har udviklet sig til at varetage.

 

Vi er derfor nødt til at række ud over blot dialog og samtalepraksis og erfare, når vores følelser ikke matcher situationen, når vores mål er i mismatch med vores omgivelser, at vi kan have tiltro til andres måde at navigere i verden på, og at vi kan samarbejde om at opnå det, der er vigtigt for os, på en måde, der er både sjov, kreativ og meningsfuld.

 

På den måde mener vi, at vi kan hjælpe unge med at komme i trivsel, og arbejde sig ud af både deres udsathed og sårbarhed: vi styrker krop, sind, socialitet og netværk hos de unge.

GRÅK PLAY 8-sidet_klikfoto_110521.png

Ønsker du at vide mere om GRÅK og om teorierne, kan du klikke herunder for at læse eller downloade rapporten - klik her:

bottom of page